Update project Sint-Vitus

De planning voor het starten met de panelen op de daken van het Vituscollege is wat aangepast. We streven er naar om in dit najaar deelnemers te werven en de panelen in het voorjaar te plaatsen. De vertraging heeft gezorgd voor een gunstigere prijs bij onze leverancier. In de komende […]


Wilt u ook uw talenten inzetten voor de zonnerevolutie?

Het feit dat u op dit moment onze website bezoekt doet vermoeden dat u interesse hebt in lokale energieopwekking door middel van zonnepanelen. Zo niet, dan is het hierna volgende voor u niet interessant. WattNu heeft enkele jaren niet van zich laten horen na het geslaagde project op het gemeentehuis; […]


Sint-Vituscollege en WattNu ondertekenen overeenkomst

De energiecoöperatie WattNu en de directie van de Sint-Vitusscholen hebben een intentieverklaring getekend om zonnepanelen te installeren op het dak van het Sint-Vituscollege in Bussum en de Sint-Vitusmavo in Naarden. In totaal gaat het om zo’n 400 panelen, goed voor een jaarlijkse energieopbrengst van meer dan 102.000 kWh. Medewerkers, (ouders […]


Zonnepanelen op het Sint-Vituscollege!

We zijn ontzettend blij om te kunnen vertellen dat het Sint-Vituscollege en WattNu gaan samenwerken. Het Sint-Vituscollege heeft al lang de wens om een voortrekkersrol te spelen op het gebied van duurzaamheid. WattNu wil alle burgers in Gooise Meren de mogelijkheid bieden om te investeren in zonne-energie. Zo groeide onze […]


App voor opbrengst

Een student Informatica aan de Vrije Universiteit werkt momenteel aan een app waarmee deelnemers aan de zonnestroomprojecten van WattNu zelf de opbrengst van hun panelen kunnen zien. De app toont de live stroomproductie van de gekochte panelen, maar laat ook zien hoeveel stroom per dag, en sinds de start van […]


Een mooie lente voor de zonnepanelen op het gemeentehuis

De opbrengst van zonnepanelen verschilt per maand. Juist in de lente is het rendement vaak hoog. Dit komt doordat de opbrengst van zonnepanelen afhangt van het aantal uren daglicht en niet van een hoge temperatuur. Zo levert de maand mei meestal meer op dan de maanden juli of augustus. In […]


Plannen voor een eerste postcoderoosproject in Naarden/Bussum

Op donderdagavond 19 mei worden de plannen voor een volgend collectief zonnestroomproject in Bussum (op de grens met Naarden) nader toegelicht. De informatiebijeenkomst wordt gehouden in het stadskantoor in Naarden (Raadhuisstraat 2 1411 EC Naarden). Het wordt het eerste postcoderoosproject in Naarden/Bussum. We beginnen om 20.00, de zaal is open […]


uitnodiging bijeenkomst; energie zelf opgewekt in de Wester- en Oostereng

De lokale Energiecoöperatie Watt Nu en gemeente Bussum nodigen u graag uit voor een bijeenkomst om met elkaar van gedachten te wisselen welke mogelijkheden er voor u zijn om duurzame energie op te wekken met zonnepanelen op uw eigen dak. De bijeenkomst is op donderdag 14 januari van 16.00 uur […]


Samenwerking met Hoom

De gemeente Bussum, energie coöperatie Watt Nu en Hoom hebben de handen ineen geslagen om de Bussumse wijken Westereng en Oostereng energiezuiniger te maken. Allereerst is er een buurtonderzoek gehouden. Hieruit bleek dat maar liefst 70% van de bewoners vond dat het eigen energieverbruik te hoog was. Bovendien bleek er […]