De opbrengst


Sinds 8 augustus 2014 liggen 50 panelen op de het dak van de gemeente. In Juni kwamen er nog 83 panelen bij. Hiermee is het project op het dak van het gemeentehuis afgerond. De opbrengst is hieronder te volgen in de verschillende grafieken. In het jaaroverzicht zie je de prognose en de werkelijke productie weergegeven.