Samenwerking met Hoom


De gemeente Bussum, energie coöperatie Watt Nu en Hoom hebben de handen ineen geslagen om de Bussumse wijken Westereng en Oostereng energiezuiniger te maken.
Allereerst is er een buurtonderzoek gehouden. Hieruit bleek dat maar liefst 70% van de bewoners vond dat het eigen energieverbruik te hoog was. Bovendien bleek er grote interesse te zijn in zonnepanelen. Ook bij huurders en huiseigenaren die niet over een eigen (geschikt) dak beschikken.

Informatie avond en maatregelen
Na een druk bezochte informatie avond op 26 mei jl., zijn de eerste concrete stappen gezet naar een lager energieverbruik in de wijk en hebben 41 bewoners interesse getoond in zonnepanelen, spouwmuurisolatie en/of vloerisolatie. Voor zonnepanelen is zelfs al een wijkkorting behaald. De korting wordt gegeven wanneer er minimaal vijftien intekenaars bereikt zijn voor een maatregel. Voor spouwmuurisolatie en vloerisolatie zijn nog enkele intekenaars nodig.

Intekenen nog tot 21 juni
Bewoners van de Bussumse wijken Oostereng en Westereng kunnen zich nog tot 21 juni vrijblijvend inschrijven om deel te nemen met de wijk. Wie nog niet weet welke maatregelen bij de eigen situatie passen, kan eerst een energiebesparingsadvies aanvragen. Kijk op www.maakjehuishoom.nl/bussum. Hoom begeleidt het hele proces en controleert de realisatie.