uitnodiging bijeenkomst; energie zelf opgewekt in de Wester- en Oostereng


De lokale Energiecoöperatie Watt Nu en gemeente Bussum nodigen u graag uit voor een bijeenkomst om met elkaar van gedachten te wisselen welke mogelijkheden er voor u zijn om duurzame energie op te wekken met zonnepanelen op uw eigen dak. De bijeenkomst is op donderdag 14 januari van 16.00 uur tot uiterlijk 17.30 uur in de Palmpit aan de Koekoeklaan 3 te Bussum.

Waarom deze bijeenkomst?
Gemeente Bussum en Watt Nu vinden het van belang om lokaal de handen uit de mouwen te steken. Geïnspireerd door de Klimaattop in Parijs zijn wij ons er van bewust dat wij in samenwerking met u het verschil kunnen maken. Een verschil dat bijdraagt aan een toekomstbestendig leefmilieu en dat de uitstoot van CO2 terugdringt.

Wat willen wij doen?
Samen met u willen wij kijken welke daken in de Wester- en Oostereng geschikt zijn voor zonnepanelen. Watt Nu zal een aantal scenario’s presenteren die mogelijk zijn om als woningbouwcorporatie, sportvereniging, VVE of particulier te investeren in zonne-energie. Deze scenario’s dragen bij aan minimaal 20% duurzame energie in 2018.

Na de presentaties van de scenario’s willen we aandacht besteden aan vragen of opmerkingen die er dan bij u leven. Om vervolgens stil te staan bij eventuele samenwerkingsmogelijkheden en aandachtspunten om met elkaar duurzame energie in de Wester- en Oostereng te realiseren.

Wij horen graag of u komt. Dat kunt u laten weten bij Gerard Verweij, van de gemeente Bussum via g.verweij@bussum.nl. Voor meer informatie kunt u ook bij hem terecht.
Wij hopen u te zien op donderdag 14 januari.