De opbrengst

Sinds 8 augustus 2014 liggen 50 panelen op de het dak van de gemeente. In juni 2015 kwamen er nog 83 panelen bij. Hiermee is het project op het dak van het gemeentehuis afgerond. De opbrengst van de 133 panelen iis hieronder te volgen in de verschillende grafieken. In het jaaroverzicht zie je de prognose en de werkelijke productie weergegeven.