Glasproject Naarden Vesting

Informatieavond glasproject Naarden Vesting

Op 26 januari 2021 vond een digitale bewonersavond plaats over isolerende beglazing voor de woningen in Naarden Vesting. Klik hier voor de presentatie. Uitgebreide informatie over dit project is te vinden in de brochure.

Mochten er vragen zijn dan ontvangen wij deze graag via erfgoed@wattnu.org.

Het project

In Naarden Vesting is het bewonersinitiatief Naarden Vesting Duurzaam Monument (NVDM), een werkgroep van het bewonersplatform Naarden Vesting, actief om vestingbewoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen die allen vallen onder beschermd stadsgezicht en waarvan een deel de monumentale status heeft.

NVDM heeft i.s.m. de gemeente door de Groene Grachten, een specialist op het gebied van verduurzamen van historische panden, energiescans laten uitvoeren bij drie woningen in de Vesting. Deze en andere informatie is gedeeld tijdens een bewonersavond in de Vesting in februari 2020. Aan de hand van deze energiescans is een nadere inventarisatie gedaan in de Vesting. Het vervangen van de meestal nog enkele beglazing is een eerste goede stap voor het verduurzamen van de woningen. Het energieverlies door enkele beglazing kan oplopen tot 30%. Als u interesse heeft om vrijblijvend mee te doen met dit glasproject dan kunt u zich hier aanmelden.

Aanpak van het Glasteam

Het Glasteam van NVDM is op zoek gegaan naar duurzame isolatie beglazing die past bij de bouwstijl en uitstraling van monumenten en panden in beschermd stadsgezicht. Het team heeft twee soorten isolatieglas, monumentenglas en vacuümglas, geselecteerd dat met een kleine aanpassing van de sponningen past in bestaande kozijnen. De toelichting op deze glassoorten is te vinden in de brochure.

De ambachtelijke glasleverancier De Glazen Swaan is als partner geselecteerd en ondersteunt het Glasteam en bewoners bij dit project. De specialisten van de Glazen Swaan kunnen ook ondersteunen bij het herstel of vervangen van (historische) kozijnen mocht dit nodig zijn.

Samenwerking met de gemeente Gooise Meren

Omdat er een kleine aanpassing van de sponningen nodig is om het dikkere isolatieglas te kunnen plaatsen is het noodzakelijk om een vergunning aan te vragen voor het vervangen van glas. Voor dit glasproject is er met de gemeente een gezamenlijk proces ingericht om het verkrijgen van de vergunningen zo goed mogelijk te ondersteunen. De toelichting op het vergunningenproces is te vinden in de brochure.

Vrijblijvend aanmelden voor glasproject

Vrijblijvend meedoen met dit glasproject kan via deze link. In de brochure staat de procedure voor aanmelding uitgelegd. Eventuele vragen over het project kunt u stellen via erfgoed@wattnu.org.