Intentieverklaring Sint Vitusscholen

De energiecoöperatie WattNu en de directie van de Sint-Vitusscholen hebben een intentieverklaring getekend om zonnepanelen te installeren op het dak van het Sint-Vituscollege in Bussum en de Sint-Vitusmavo in Naarden. In totaal gaat het om zo’n 400 panelen, goed voor een jaarlijkse energieopbrengst van meer dan 102.000 kWh.

Medewerkers, (ouders van) leerlingen en buurtbewoners kunnen meedoen door zonnepanelen aan te schaffen. Op die manier wekken zij hun groene stroom op met de panelen op het dak van de school. Door gunstige regelingen verdienen zij hun inleg in zo’n 9 jaar terug. Gedurende de 15-jarige looptijd van het project levert dit een financieel rendement op van meer dan 5%. Daarnaast dragen zij op deze manier met elkaar bij aan de vermindering van de CO2 uitstoot.

De planning was om de panelen in de zomer van 2018 te installeren, maar door diverse tegenslagen is dat vertraagd. Nu (november 2018) begint er schot in te komen en hopen wij begin 2019 met de inschrijving te kunnen beginnen. Wilt u tijdig over nieuwe ontwikkelingen geïnformeerd worden? Laat dan hier uw e-mailadres en/of telefoonnummer achter (als u dat niet al eerder dit jaar hebt gedaan), en wij houden u op de hoogte.