Over Watt Nu

Nederland heeft ambitieuze doelstellingen voor de opwekking van duurzame energie in 2030. Maar er moet nog veel gebeuren en dat lukt alleen als we er met z’n allen de schouders onder zetten. Met onze energiecoöperatie willen we alle inwoners van Gooise Meren de mogelijkheid geven om zelf duurzame stappen te zetten voor een schone toekomst!  

Dit doen we door een drietal activiteiten aan te bieden aan onze leden en inwoners van Gooise Meren (een aantal van deze activiteiten is nu nog in ontwikkeling en zal in de loop van 2020 beschikbaar komen):

  • Bewustwording: informatiebijeenkomsten, onderwijsprojecten, informatiemarkten, wijk- en straatprojecten, inloopspreekuur
  • Energiebesparing: energiecoaches, gezamenlijke inkoop van energiebesparende maatregelen
  • Opwekking: collectieve zonnestroomopwekking (postcoderoosprojecten) en collectieve inkoop van zonnepanelen en duurzame energiesystemen

De activiteiten van Wattnu sluiten hiermee aan bij het model van de samenwerkende energiecoöperaties in de Gooi- en Vechtstreek.

Bovenal is Wattnu een coöperatie van en door leden, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen. Een coöperatie in nauwe verbinding met de bewoners, ondernemers, organisaties en de overheid in Gooise Meren. Een coöperatie die werkt met enthousiaste en betrokken vrijwilligers die willen bijdragen aan een duurzame woonomgeving.

Bestuur

Sinds mei 2019 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

  • Miel Janssen (voorzitter, bewustwording)
  • Paul van Steijn (secretaris, besparing)
  • Michel Klein (penningmeester, opwekking)
  • Iris van den Burg (algemeen lid, project Vituszon)
  • Wilfred Hofmans (algemeen lid, projecten)

Ondersteuning

WattNu heeft een financiële bijdrage ontvangen van de provincie Noord-Holland.