Over Watt Nu

Nederland heeft ambitieuze doelstellingen voor de opwekking van duurzame energie in 2030. Maar er moet nog veel gebeuren en dat lukt alleen als we er met z’n allen de schouders onder zetten. Met onze energiecoöperatie willen we alle inwoners van Gooise Meren de mogelijkheid geven om zelf duurzame stappen te zetten voor een schone toekomst!  

Hoe?

In april 2019 is besloten om de activiteiten van WattNu te verbreden en de coöperatie uit te bouwen, naar het model van de samenwerkende energiecoöperaties in de Gooi- en Vechtstreek. Naast collectieve zonnestroomopwekking zal de coöperatie zich ook gaan richten op energiebewustzijn en energiebesparing. Om dit mogelijk te maken zullen de statuten van de coöperatie binnenkort worden aangepast.

Wat onveranderd blijft: WattNu is een coöperatie van en door leden, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen. Een coöperatie in nauwe verbinding met bewoners, ondernemers, organisaties en de overheid in Gooise Meren. Een coöperatie die werkt met enthousiaste en betrokken vrijwilligers die willen bijdragen aan een duurzame woonomgeving.

Bestuur

Sinds begin 2017 is het bestuur van de Energiecoöperatie Gooise Meren Watt Nu versterkt met twee nieuwe bestuursleden, Evert Bais en Iris van den Burg. Samen met Michel Klein en Corneel Lambregts vormen zij nu een vierkoppig bestuur dat zich vol overgave inzet om de gemeente Gooise Meren te verduurzamen.

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Corneel Lambregts (voorzitter)
  • Michel Klein (penningmeester)
  • Evert Bais (secretaris)
  • Iris van den Burg (algemeen bestuurslid)

Ondersteuning

WattNu heeft een financiële bijdrage ontvangen van de provincie Noord-Holland.