Participatie Vituszon

24 juni 2019: LET OP: HET AANTAL INSCHRIJVINGEN OVERTREFT HET AANTAL BESCHIKBARE PARTICIPATIES; U KOMT OP DE WACHTLIJST.

  • Als u interesse heeft kunt u zich inschrijven voor de wachtlijst; het is niet uitgesloten dat nog enkele participaties beschikbaar komen.
  • Inschrijven is mogelijk vanaf 17 juni 2019 en toewijzing van de participaties gebeurt op volgorde van binnenkomst.
  • U schrijft zich in via onderstaand formulier; lees eerst de participatieovereenkomst en de concept statuten goed door. 
  • Het project bestaat uit 436 Vituszonneparticipaties van 320 euro, waarvan minimaal de helft van de panelen is gereserveerd voor betrokkenen bij de Vitusscholen. U geldt als betrokkene als u werkt op de Vitusscholen of als u kinderen heeft (gehad) op één van de Vitusscholen. U kunt op het inschrijfformulier aangeven of u een betrokkene bent. 
  • Zo snel mogelijk na 20 juli 2019 ontvangt u de gewijzigde statuten. Mochten de definitieve statuten niet overeenkomen met de u ter beschikking gestelde concept statuten, dan heeft u na ontvangst hiervan nog één maand de tijd om hiertegen bezwaar te maken of uw inschrijving ongedaan te maken.  
  • Na inschrijving ontvangt u per mail een verzoek voor ondertekening van de participatieovereenkomst en betaling van uw participaties. Wanneer u de participatieovereenkomst heeft getekend en teruggestuurd én de participaties zijn betaald, dan is uw deelname definitief. 
  • Indien u ervoor kiest om over te stappen naar Greenchoice regelt u dit met Greenchoice via www.greenchoice.nl/wattnu
  • Er geldt een maximaal aandeel van 20% van de participaties welke in handen van ondernemers mag zijn. Dit kan een reden zijn om inschrijvingen af te wijzen van ondernemers, als het aandeel van 20% wordt overschreden.
  • Het project kan pas van start gaan na de verkoop van 100% van de participaties.  

Schrijft u zich hier in voor de wachtlijst


JaNee


JaNee